Certificări

În vederea standardizării calității serviciilor la nivelul cerut de potențialul clienților, IQ Suport & Servicii a inițiat implementarea Sistemului Calității conform ISO 9001, compania fiind certificata din luna aprilie 2015.

Datorită dezvoltării organizației și dorinței conducerii de a se adapta în permanență la cerințele pieței IT&C, IQ Suport & Servicii a implementat Sistemul de Management al Securității Informației conform ISO/IEC 27001:2005, sistem certificat așa cum am mai precizat din anul 2015. Implementarea Sistemului de Management al Securității Informației vizează îmbunătățirea metodelor și activităților tehnice si administrative de protecție a informațiilor, pentru a garanta clienților, partenerilor si personalului societății existenta controalelor de securitate, conforme standardelor internaționale, legislației aplicabile si înțelegerilor contractuale în vigoare.

In anul 2015, organizația noastră a implementat Sistemul Integrat de Management in conformitate cu următoarele standarde:

  • Certificare ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității | Managementul calității
  • Certificare SMSI ISO 27001:2013 – Securitatea informației | Sisteme de Management al Securității Informației